Sự khác nhau giữa kessai 決済 và kessai 決裁

Từ 決済” và từ 決裁” là hai từ được sử dụng nhiều trong kinh doanh và đều có cách đọc giống nhau là kessai. Khi viết hai từ cũng có ký tự giống nhau nên rất dễ nhầm lẫn mặc dù chúng mang nghĩa khác nhau. Dưới đây tôi sẽ giải thích về sự khác nhau của kessai 決済” và kessai ”決裁”.

Nghĩa của Kessai「決済」

“決済” nghĩa là sự thanh toán, là hành động thanh toán trong mua bán giao dịch, thanh toán bằng hiện kim ( tiền mặt) và hoàn thành giao dịch. Trong các giao dịch kinh tế đó phát sinh việc cung cấp dịch vụ, trao đổi hàng hoá và thanh toán bằng tiền tương ứng. Nghĩa vụ phải thanh toán được gọi là nợ, quyền yêu cầu thực hiện thanh toán gọi là đòi nợ. Vấn đề giữa nợ và đòi nợ được giải quyết bằng việc trả tiền/thanh toán gọi là “決済”. Trong công ty, nhân viên kế toán là người sử dụng từ này thường xuyên. Bạn cần nhớ rằng “決済-thanh toán" được sử dụng cho các trường hợp liên quan đến tiền hoặc việc trả tiền.

Ví dụ 決済日 Ngày thanh toán 現金で決済する Thanh toán bằng tiền mặt 電子決済 Thanh toán điện tử クレジットカード決済 Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Nghĩa của Kessai「決裁

Một kessai khác, “決裁", lại có nghĩa là sự phê duyệt, cho phép từ một người ở vị trí cao hơn, chẳng hạn như sếp hoặc cấp trên đưa ra quyết định đồng ý hay không đồng ý. Trong kinh doanh, có nhiều trường hợp bạn không thể tự mình quyết định khi thực hiện công việc. Chỉ sau khi nhận được chỉ thị và sự cho phép của sếp hoặc cấp trên thì vấn đề ấy mới được xem là “đã được chấp thuận”. Kessai này mang nghĩa quyền để quyết định tốt xấu, đúng sai của sự việc sự vật.

Ví dụ 重要案件を決裁する Phê duyệt dự án quan trọng. 部長の決裁が下りる Đã có được sự chấp thuận của trưởng phòng 大臣の決裁 Sự chấp thuận của Bộ trưởng

Ngoài ra, việc truyền tay một nội dung đã được soạn thảo cho nhiều người để nhận được sự đồng ý và phê duyệt thì gọi là “Ringi 稟議“. Đây cũng là một từ bạn thường nghe trong bối cảnh kinh doanh.

Sự khác nhau giữa Kessai「決済」và Kessai「決裁」

Cả hai từ đều được đọc là kessai nhưng có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Từ nào cũng là từ được sử dụng nhiều trong môi trường công sở thường nhật nên tôi khuyên các bạn hãy nhớ phân biệt hai từ này.