Sự khác nhau giữa 3 loại con dấu natsuin, oin, choin và cách dùng

Ở Nhật Bản, “văn hóa con dấu" có sức lan tỏa trong cuộc sống hàng ngày và trong kinh doanh. Việc đóng con dấu cá nhân hoặc con dấu của công ty thay cho chữ ký là một bằng chứng cho hành động đã ký hoặc đã xác thực. Có ba loại con dấu chính được sử dụng cho việc đóng dấu là dấu “Natsuin", dấu “Oin" và dấu “Choin". Tất cả đều mang nghĩa là đóng dấu nhưng liệu giữa 3 loại con dấu đó có sự khác biệt nào không? Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của 3 loại dấu thường hay bị nhầm lẫn này nhé!

Dấu Natsuin và dấu Oin khác nhau thế nào?

Đầu tiên, dấu Natsuin hay dấu Ouin đều là từ chỉ việc đóng dấu. Tuy được giải thích giống nhau nhưng chính xác thì chúng mang một số ý nghĩa khác nhau.

Dấu Oin là gì?

Oin viết tắt từ “Kimei Oin", nghĩa là đóng dấu ghi tên. “Kimei" nghĩa là những phương pháp ký danh, khác với việc chính chúng ta tự ghi tên của mình. Sử dụng con dấu được khắc tên sẵn hay con dấu pháp nhân cũng được gọi là “Kimei", ghi tên thay danh nghĩa người khác cũng tương tự như vậy. Vậy tóm lại, dấu Oin nghĩa là con dấu đóng vào vị trí tên được ghi theo kiểu ký danh “Kimei" chứ không phải vị trí tên được chính chúng ta ghi trực tiếp.

Dấu Natsuin là gì?

Nếu Oin là viết tắt từ “Kimei Oin" thì Natsuin được viết tắt từ “Shomei Natsuin", nghĩa là đóng dấu ký tên tươi. “Shomei" nghĩa là chữ ký tự ký, nói ngắn gọn là chữ ký do chính người đó ký trực tiếp. Chữ ký “Shomei" là bằng chứng về danh tính và tất nhiên có khả năng chứng minh cao hơn kí danh “Kimei". Vì vậy, có nhiều trường hợp “Shomei Natsuin" được sử dụng đối với những văn bản có hiệu lực pháp lý cao, những văn bản có tầm quan trọng cao để xác nhận ý định của đương sự. Do đó, dấu Natsuin được xem là bộ đôi đi kèm đối với các tài liệu có yêu cầu chữ ký Shomei. Mặt khác, các tài liệu đơn giản thường chỉ cần ký danh Kimei và đóng dấu Oin. Chữ ký Shomei và dấu Natsuin được sử dụng phụ thuộc mức độ quan trọng của tài liệu.

Dấu Choin nghĩa là gì?

“Choin" cũng giống như Oin hay Natsuin, đều mang ý nghĩa đóng dấu. Tuy nhiên, có nhiều ví dụ về việc sử dụng dấu Choin cho các tài liệu, hợp đồng mang ý nghĩa lớn hơn. Ví dụ, hiệp ước giữa các quốc gia, các dự án giữa các công ty, thương vụ M&A v.v… Nó là một từ không thường được sử dụng trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày và kinh doanh.

Ounatsu nghĩa là gì ?

Hẳn có thể bạn đã từng nghe thấy từ ghép giữa Oin và Natsuin là “Ounatsu". Từ này cũng lại có nghĩa là đóng dấu. Đặc biệt, có vẻ nó thường được dùng với nghĩa là đóng dấu bằng ngón tay cái (拇印, đọc là “Boin"). Chữ “Bo" trong đóng dấu Boin nghĩa là ngón tay cái. Đóng dấu Boin chỉ việc lăn ngón tay cái của bạn lên mực và đóng dấu. Đôi khi người ta cũng dùng ngón trỏ và trong trường hợp đó nó còn được gọi là dấu vân tay Shiin. Dấu vân tay ở mỗi người khác nhau, vì vậy chúng được coi là bằng chứng xác thực danh tính. Từ đó người ta ứng dụng vào hệ thống xác thực dấu vân tay. “Ounatsu" mặc dù cũng mang nghĩa là đóng dấu Oin và dấu Natsuin nhưng đa phần chúng ta hãy nhớ từ này là từ chỉ việc đóng dấu bằng ngón cái – Boin. Ngoài ra, việc đóng dấu bằng ngón tay cái này chưa được xác định rõ ràng về tính pháp lý xác thực. Nhìn chung, nó được cho là kém hiệu quả hơn các loại dấu được công nhận chính thức (những con dấu được đăng ký tại các văn phòng thành phố).

Cách sử dụng dấu Oin và dấu Natsuin

Thông thường, dấu Oin sẽ đi kèm ký danh Kimei, dấu Nastuin sẽ đi kèm chữ ký Shomei. Còn dấu Choin thường được sử dụng trong các giao dịch lớn. Nếu đánh giá ký danh hiệu lực thấp hơn chữ ký thì dấu Natsuin được đánh giá có hiệu lực pháp lý cao hơn dấu Oin. Tuy nhiên, ký danh và dấu Oin cũng là một hình thức được sử dụng thường xuyên trong các hợp đồng. Hành động đóng dấu là hành động làm rõ “ý định công nhận" của đương sự, vì vậy cần kiểm tra kỹ trước khi đóng dấu.