Đã có wi-fi miễn phí ở trạm điện thoại công cộng rồi!

Nhằm nâng cao sự tiện lợi cho khách du lịch nước ngoài, chính quyền thành phố Tokyo đã bắt đầu dịch vụ Wi-Fi miễn phí xung quanh những trạm điện thoại công cộng trong thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2018.

Tên dịch vụ

Free Wi-Fi Tokyo (SSID: Free_Wi-Fi_and_TOKYO)

Khu vực có thể sử dụng

Khu vực Shinjuku, khu vực Ueno (sẽ từ tự mở rộng ra các khu vực khác)

Những địa điểm có thể sử dụng

Khu vực xung quanh các điện thoại trạm công cộng trong thành phố. Hiện tại đã có 39 địa điểm. Bạn có thể nhận ra ngay các địa điểm này nhờ nhãn dán màu xanh dương như hình dưới tại các tram điện thoại công cộng còn sử dụng được.

Chỉ cần tải ứng dụng di động “Japan Connected Free Wi-Fi” là bạn có thể sử dụng dịch vụ Wi-Fi miễn phí trên toàn quốc chỉ sau một lần đăng ký.

Hướng đến thế vận hội Olympic Tokyo 2020, từ giờ trở đi chắc chắn sẽ còn nhiều dịch vụ tiện ích đáng được kỳ vọng lắm đấy.