Thuế khoá chính tại Nhật (2) – Các loại thuế địa phương

bài trước, tôi đã giải thích về thuế quốc gia tính số thuế phải nộp ở cấp quốc gia. Người chịu thuế sẽ bị rà soát, đánh thuế và thu thuế dựa trên quyền đánh thuế. Còn thuế địa phương được đánh ở các cấp chính quyền địa phương như quận, thành phố trực thuộc trung ương và các khu vực đặc biệt.

Thuế địa phương lại được chia thành thuế tỉnhthuế thành phố.

Thuế Nhật Bản chia thành thuế trực thu và thuế gián thu

Như đã đề cập ở phần trước, thuế có thể được chia thành thuế trực thu và thuế gián thu căn cứ vào bên chịu thuế.

Thuế trực thu

Người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế

Thuế gián thu

Người chịu thuế không trực tiếp nộp thuế mà thông qua các tổ chức nộp thuế như doanh nghiệp

Các loại thuế địa phương trực thu

Thuế địa phương trực thu có các loại sau:

Thuế cư trú cá nhân (thuế tỉnh, thuế thành phố)

Đây là khoản thuế phải trả cho tỉnh hoặc thành phố nơi bạn sống hoặc nơi đặt trụ sở của công ty bạn.

Thuế tỉnh và thuế thành phố gọi chung là thuế cư trú. Tùy thuộc vào thu nhập của năm trước, thuế sẽ được đánh vào cá nhân từ thành phố nơi người đó sinh sống vào ngày 1 tháng 1 của năm đó. Có hai hình thức nộp thuế:

Thu thuế đặc biệt

Đây là hình thức chủ doanh nghiệp (người trả lương) nộp thuế cư trú từ tiền lương, v.v. thay cho người lao động. Người đóng thuế phải chịu khoản này nên nó được gọi là khoản khấu trừ. Vì nó được thu 12 lần một năm nên cũng có một điểm lợi là chia nhỏ khoản tiền cho mỗi lần thu.

Thu thuế thông thường

Đây là hình thức người nộp thuế trả trực tiếp cho chính quyền địa phương. Việc thu tiền thông thường được chia thành 4 lần vào tháng 6, 8, 10, 1. Các cá nhân thanh toán trực tiếp bằng chuyển khoản hoặc thanh toán qua cửa hàng tiện lợi. Đối tượng chịu thuế thường gồm các chủ sở hữu duy nhất như người làm nghề tự do, người về hưu không thuộc công ty và người tìm việc.

Thuế cư trú doanh nghiệp

Đây là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp cho chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

Thuế cư trú doanh nghiệp = Chiết khấu thuế doanh nghiệp + Tỷ lệ bình quân đầu người

Thuế cư trú doanh nghiệp được tính dựa trên chiết khấu thuế doanh nghiệp (thuế quốc gia), số vốn, v.v. và tỷ lệ bình quân đầu người, là một khoản cố định theo số lượng người lao động. Tùy theo từng địa phương mà số tiền thuế khác nhau.

Thuế kinh doanh

Thuế được đánh vào thu nhập và lợi tức của các cá nhân và tập đoàn điều hành doanh nghiệp.

Thuế kinh doanh cá nhân

Đây là loại thuế đánh vào chủ sở hữu duy nhất điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề hợp pháp. Lẽ đương nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều hợp pháp cả.

Thuế kinh doanh cá nhân = (Lợi tức − 2.900.000 JPY) × Thuế suất

※ 2,9 triệu JPY là mức giảm trừ cho chủ doanh nghiệp. Thuế suất khác nhau tùy theo ngành. Thuế kinh doanh cá nhân sẽ không áp dụng nếu số tiền hàng năm từ 2,9 triệu JPY trở xuống.

Thuế kinh doanh công ty

Thu nhập của doanh nghiệp bị đánh thuế giống như một cá nhân. Về nguyên tắc, tất cả các tập đoàn đều có nghĩa vụ nộp thuế. Các công ty thuộc lĩnh vực công cộng và các công ty công ích tham gia vào các công trình công cộng không bị đánh thuế.

Thuế kinh doanh công ty = Lợi tức × Thuế suất thuế kinh doanh công ty

Các mức thuế và điều kiện khác nhau tùy thuộc vào đô thị, ngành, quy mô kinh doanh, v.v..

Thuế ô tô / thuế xe hạng nhẹ (giảm theo phân loại xe)

Chủ sở hữu xe hơi bị đánh thuế mỗi năm một lần. Số tiền thuế được xác định dựa trên mức sử dụng và tổng lượng khí thải. Nếu bạn đăng ký mới một chiếc ô tô thân thiện với môi trường với hiệu suất môi trường cao trước ngày 31 tháng 3 năm 2023, bạn sẽ được giảm thêm thuế. Còn ô tô cũ sẽ phải đóng nhiều loại thuế hơn.

Thuế ô tô / thuế xe hạng nhẹ (giảm theo hiệu suất bảo vệ môi trường)

Đây là thuế được áp dụng thay cho thuế mua lại ô tô trong lần sửa đổi hệ thống thuế vào năm 2019. Thuế được đánh vào người mua đã mua chiếc xe và thuế suất được phân loại theo mức bảo vệ môi trường như là mức độ đạt được giá trị tiêu chuẩn của hiệu suất nhiên liệu.

Thuế mua bất động sản

Các loại thuế phải trả khi mua bất động sản (nhà đất).

Thuế bất động sản

Thuế đánh vào tài sản cố định như đất đai, nhà cửa và tài sản khấu hao. Tài sản phải khấu hao không chỉ là nhà đất mà còn là máy móc, thiết bị dùng trong kinh doanh. Ví dụ: công trình kiến trúc (cổng, tường, tháp chiếu sáng, vườn, v.v.), phương tiện vận chuyển nội bộ, xe nâng, két sắt, máy photocopy, máy tính tiền, máy tính cá nhân, v.v..

Các loại thuế địa phương gián thu

Thuế địa phương gián thu có các loại sau:

Thuế tiêu thụ nội địa

Đây là loại thuế đánh vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Nó được chia thành một phần thuế quốc gia (thuế tiêu dùng) và một phần thuế địa phương.

Nguồn: trang web của Cơ quan thuế Nhật Bản

Thuế thuốc lá tỉnh

Đây là loại thuế đánh vào thuốc lá do các nhà sản xuất thuốc lá bán cho các nhà bán lẻ thuốc lá. Mức thuế thay đổi tùy thuộc vào số lượng thuốc lá.

860 JPY thuế thuốc lá sẽ được tính cho mỗi 1.000 điếu thuốc ở các tỉnh.

<Kể từ R3.10.1> Thuế thuốc lá tỉnh: 1.070 JPY / 1.000 điếu Thuế thuốc lá thành phố: 6.552 JPY / 1.000 điếu Nguồn: trang web của Bộ Nội vụ và Truyền thông

Thuế sử dụng sân gôn

Người sử dụng phải nộp thuế sử dụng sân gôn thông qua chủ sở hữu sân gôn.

Thuế tiêu dùng dầu diesel

Loại thuế này đánh vào việc mua dầu diesel, nguyên liệu cho các loại xe như xe buýt và xe tải. Người tiêu thụ (mua) dầu diesel từ các nhà thầu hoặc nhà phân phối trả thuế.

Người bán ban đầu

Người bán là nhà sản xuất / nhập khẩu / phân phối dầu diesel đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông chỉ định

Nhà thầu

Những nhà phân phối liên tục được cung cấp dầu diesel từ người bán ban đầu và đã được thống đốc chỉ định

Thuế tắm suối nước nóng

Thuế được tính cho người đến tắm ở những khu tắm suối nước nóng như nhà trọ, khách sạn, nhà tắm công cộng có suối nước nóng.

Hãy thực hiện nghĩa vụ thuế khi đã hiểu rõ về thuế

Hệ thống thuế giữa các quốc gia vốn khác nhau. Ở Nhật Bản, thuế đánh cho các cá nhân khác với thuế đánh cho doanh nghiệp. Ngoài ra, thuế còn được phân loại thành thuế quốc gia và thuế địa phương phụ thuộc vào bên thu, hay thuế gián thu và thuế trực thu dựa vào việc ai là người nộp thuế, v.v..

Nộp thuế là điều được quy định trong hiến pháp. Ngoài ra, phần lớn mọi thứ trong đời sống của chúng ta đều do thuế hỗ trợ. Thế nên tôi nghĩ đã bỏ tiền ra đóng thuế thì nên có sự hiểu biết vững chắc về hệ thống thuế và ý nghĩa của nó.

thuế

Posted by kotomatoma