Lịch sử Nhật Bản và Thiên Hoàng (phần 11) – Hai triều đại

Ở “Lịch sử Nhật Bản và Thiên Hoàng (phần 10)“, tôi đã giới thiệu với các bạn sự kiện Thượng Hoàng Gotoba đã mở cuộc chiến chống lại Mạc phủ Kamakura – Kinh đô của giới võ sỹ và thất bại, tạo nên sự kiện lịch sử mang tên “Cuộc chiến Jokyu” vào năm 1221. … Đọc tiếp Lịch sử Nhật Bản và Thiên Hoàng (phần 11) – Hai triều đại